AJPES ODSLEJ OBJAVLJA TUDI RAČUNE, ODPRTE V TUJINI

AJPES ODSLEJ OBJAVLJA TUDI RAČUNE, ODPRTE V TUJINI

V elektronskem poslovnem registru Slovenije (ePRS), ki ga objavlja AJPES, se pri podatkih posameznega poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, odslej vodijo tudi računi odprti v tujini. Tako lahko po novem ugotovite, ali ima pravna oseba za svoje poslovanje odprte tudi račune v tujini, ter račune tudi preverite. Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne osebe odprte v tujini, AJPESU dnevno posreduje Finančna uprava Republike Slovenije.

Sorodne objave

Novice