AJPES OMOGOČA BREZPLAČEN VPOGLED V JAVNO OBJAVLJENA LETNA POROČILA 2016

AJPES OMOGOČA BREZPLAČEN VPOGLED V JAVNO OBJAVLJENA LETNA POROČILA 2016

V začetku maja je AJPES javno objavil letna poročila za leto 2016, ki so jih oddali gospodarske družbe (64.327 letnih poročil), samostojni podjetniki (58.486 letnih poročil), pravne osebe javnega prava (2.957 letnih poročil), politične stranke, društva in nepridobitne organizacije (88 letnih poročil).

AJPES je pri pregledu javno objavljenih podatkov iz letnih poročil za leto 2016 ugotovil, da se gospodarska situacija še naprej izboljšuje. Iz podatkov v letnih poročil je razvidna 4% rast prihodkov, predvsem na tujih trgih, in kar 70 % povprečno rast neto čistega dobička. V letu 2016 se je, v primerjavi z letom 2015, glede na obračunano število ur povišalo tudi število zaposlenih ter povprečna plača, in sicer za 25 eur na zaposlenega.

Pozitivni trend je opazen tudi pri zmanjševanju števila plačilno nesposobnih subjektov, v primerjavi z letom 2015 za kar 14,8 %. Posebej je potrebno izpostaviti, da so javno objavljena tudi zaključna poročila, torej letna poročila gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov, društev in političnih strank, ki so v stečaju, likvidaciji ali prenehanju. S tega naslova je bilo javno objavljenih 1.316 zaključnih poročil.

Vsa letna poročila za zadnjih pet let si lahko brezplačno ogledate z vpisom v sistem AJPES:  https://www.ajpes.si/jolp/ . Starejša so na voljo na 13 izpostavah AJPES.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice