AKONTACIJE DAVKA MORATE PLAČATI DO 9.4.2020

AKONTACIJE DAVKA MORATE PLAČATI DO 9.4.2020

V petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Ker pade obveznost plačila akontacije na ta dan,  morate plačati akontacije en dan prej, torej 9.4.2020.

Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve ZIUZEOP. Če bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek, 10. 4. 2020, se bo namreč pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. 4. 2020. To pa pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.

Preverite, da boste pravnočasno plačali obrok za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno poračunsko akontacijo.

 

Sorodne objave

Novice