Ali bodo spremembe Zakona o dohodnini vplivale tudi na vaše dohodke in dohodke vaših zaposlenih?

Ali bodo spremembe Zakona o dohodnini vplivale tudi na vaše dohodke in dohodke vaših zaposlenih?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2) prinaša kar nekaj novosti. Med drugim je zvišal prag za upravičenost do najvišje splošne olajšave, lestvico za odmero dohodnine, vsebino bonitet za individualno zdravstveno zavarovanje in bonitete za usposabljanje in izobraževanje ter drugo.

Več zaposlenih bo lahko uveljavljalo najvišjo splošno olajšavo, zaposleni, ki prejemajo več kot 1,6 kratnik povprečne plače, pa bodo dohodnino plačevali po nižji stopnji

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2) prinaša kar nekaj novosti. Zvišal je prag za upravičenost do najvišje splošne olajšave. Tako bodo po novem do nje upravičeni zavezanci, katerih dohodki ne bodo presegli 11.166,37 €. Oktobra objavljeni zakon je spremenil tudi lestvico za odmero dohodnine, tako da je 3. razred razdelil na dva razreda. V prvem novem razredu je uvedel 34 % stopnjo dohodnine, v drugem pa stopnjo iz 41 % zmanjšal na 39 %. Zakon je spremenil tudi pogoje, ki določajo v katerih primerih se od plačila za individualno zdravstveno zavarovanje in plačila za izobraževanje in usposabljanje v okviru promocije zdravja na delovnem mestu boniteta ne obračuna.

Najvišja splošna olajšava v letu 2017 tudi za zavezance s 300 € višjim dohodkovnim pragom

Pred spremembo zakona so bili do najvišje splošne olajšave upravičeni zavezanci za plačilo dohodnine z dohodki do 10.866,37 €. Z novim zakonom je meja za upravičence višja za 300 € in znaša 11.166,37 €. To pomeni, da bo več zavezancev upravičeni do najvišje splošne olajšave, ki znaša 6.519,82 €. Višina splošne olajšave je odvisna od dohodka in se giblje med 3.302,70 € in 6.519,82 €. Zavezanci z najnižjimi dohodki so upravičeni do splošne olajšave, ki je za 3.217,00 € višja od splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi.

Zneski splošne olajšave v skladu s spremenjenim 111.členom ZDoh-2:

 olajsava-splosna

Sprememba lestvice za odmero dohodnine dodaja nov dohodninski razred in spreminja dohodninsko stopnjo

Spremenjen in dopolnjen Zakon o dohodnini je spremenil in dopolnil tudi lestvico za odmero dohodnine.

Tretji razred za odmero dohodnine, ki je obdavčeval dohodke od 20.400 € do 70.907,20 € z 41 % dohodninsko stopnjo, je razdeljen na dva nova razreda. Dohodki od 20.400,00 € do 48.000,00 € so sedaj obdavčeni s 34 % stopnjo dohodnine. Dohodki od 48.000,00 € do 70.907,20 €, pa so sedaj obdavčeni z 39 % stopnjo dohodnine. Najvišji razred, obdavčen s 50 % davčno stopnjo se ne spreminja.

Lestvica za odmero dohodnine, ki velja za davčna leta od 1. januarja 2017 dalje:

lestvica-nova

Spremembe zakona v zvezi z bonitetami

Po novem se plačilo za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini za zaposlenega, ki službeno potuje v tujino, ne obdavči kot boniteta, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • zavarovanje velja v vseh državah sveta,
  • gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene poti v tujino,
  • povračilo stroškov takega zavarovanja delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki potujejo v tujino
  • tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo višino kritja).

S spremembo zakonodaje pa se za boniteto ne štejejo tudi izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. To velja predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice