ALI BOSTE UVELJAVLJALI UKREPE IZ PROTIKORONA PAKETOV? DOLOČENI ROKI SE IZTEČEJO KONEC LETA

ALI BOSTE UVELJAVLJALI UKREPE IZ PROTIKORONA PAKETOV? DOLOČENI ROKI SE IZTEČEJO KONEC LETA

31.12. 2020 se izteče rok za določene ukrepe iz protokorona paketov. Tisti zavezanci, ki še niste uveljavljali svojih pravic, imate do konca koledarskega leta še možnost, da uveljavljate naslednje ukrepe:

– mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober – december,

– povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok,

– povračila nekritih fiksnih stroškov,

– poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti.

Finančna uprava je opazila, da zavezanci (samozaposleni, družbeniki, kmetje) narobe oddajajo vloge za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok. Če želijo pridobiti 500 EUR ali 750 EUR povračila, morajo v istem mesecu oddati dve oziroma tri vloge. To pomeni, da lahko v primeru varstva otroka zavezanec v mesecu dni prejme povračilo v višini do 750 EUR, vendar: za vsakih 10 dni varstva mora biti vložena nova izjava, v opisu pa mora biti razvidno za katerih 10 dni varstva se nanaša (npr. 2.11.2020 – 11.11.2020, 12.11.2020 – 21.11.2020). Pri tem je pomembno poudariti, da odlok vlade o zaprtju vrtcev velja od 26.10.2020 dalje, za šolarje pa šele s podaljšanjem počitnic, torej od 2.11.2020 dalje oziroma z začetkom pouka na daljavo, to je od 9.11.2020 dalje. Novoletne počitnice pa se ne štejejo za višjo silo varstva otrok.

Ukrep subvencij za skrajšani polni delovni čas podaljšan do 30. junija 2021. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča, da bodo oddajo vlog znova omogočili takoj, ko bo to urejeno še z drugo potrebno zakonodajo.

Sorodne objave

Novice