ALI JE NAKUP KARTE ZA FITNES ZA ZAPOSLENEGA BONITETA?

ALI JE NAKUP KARTE ZA FITNES ZA ZAPOSLENEGA BONITETA?

Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec. Od bonitet je potrebno obračunati vse prispevke (prispevke delojemalca in prispevke delodajalca) in dohodnino. Stroški teh bonitet so davčno priznan odhodek podjetja.

Določene ugodnosti se skladno z zakonodajo ne štejejo za boniteto. Gre za ugodnosti manjših vrednosti, ki so zagotovljene vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, kot so regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in drugi podobni primeri. Kot boniteta se ne obravnavajo tudi ugodnosti, ki jih delodajalec zaposlenemu ne zagotavlja redno ali pogosto, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 15 eur.

Skladno s pojasnilom FURS se ugodnosti manjše vrednost, ki so zagotovljene vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, ne obdavčujejo s prispevki in dohodnino zaradi težavnosti vrednotenja in prisojanja vrednosti ugodnosti posameznemu zaposlenemu. To pa pomeni, da plačila delodajalca za športne tečaje in dogodke pri katerih je mogoče prisoditi vrednost posameznemu zaposlenemu, obravnava kot boniteta, če njihova vrednost presega 15 eur na mesec.

Navedeno torej pomeni, da se mora ob nakupu fitnes karte, ki se glasi na zaposlenega, obračunati boniteta, če znesek presega 15 eur na mesec. Po drugi strani pa nakup ene fitnes karte za celotno organizacijo, pri čemer karto lahko koristijo vsi zaposleni pod enakimi pogoji, seveda pa udeležba ni obvezna, ne predstavlja boniteto.

Sorodne objave

Novice