ALI POSREDUJETE NA FURS PODATKE O RAČUNIH IZDANIH IZ VEZANE KNJIGE RAČUNOV?

ALI POSREDUJETE NA FURS PODATKE O RAČUNIH IZDANIH IZ VEZANE KNJIGE RAČUNOV?

Izdan račun plačan z gotovino se mora izdati z uporabo elektronske naprave ali z uporabo vezane knjige računov. V obeh primerih pa se morajo podatki o tako izdanem računu posredovati na FURS. Podatki iz vezane knjige računov se morajo posredovati v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa.

Podatki se lahko pošljejo elektronsko preko aplikacije MINI blagajna, ki jo najdete na spletnih straneh Finančne uprave na povezavi https://miniblagajna.fu.gov.si/. Za uporabo aplikacije se potrebuje namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov. Izdane račune iz vezane knjige računov lahko posredujete tudi preko lastne programske opreme, če le-ta vsebuje funkcionalnost za potrjevanje računov. Za informacijo v zvezi s tem, ali vam programska oprema omogoča potrjevanje računov, se obrnite na dobavitelja programske opreme.

Bodite pozorni, da je potrebno pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov, vezano knjigo računov potrditi preko portala eDavki. Potrdi se z vpisom serijske številke vezane knjige računov.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice