ALI SE LAHKO PRI PLAČI OBRAČUNA AKONTACIJA DOHODNINE V VIŠJEM ZNESKU, KOT JE ZAKONSKO DOLOČENO?

ALI SE LAHKO PRI PLAČI OBRAČUNA AKONTACIJA DOHODNINE V VIŠJEM ZNESKU, KOT JE ZAKONSKO DOLOČENO?

Zakon o dohodnini izračun akontacije dohodnine pri izplačilu plače določa v 127. členu Zakona o dohodnini. FURS poudarja, da mora plačnik davka ob izplačilu upoštevati zakonska določila glede izračuna in plačila akontacije dohodnine in se ne more sam odločiti po kakšni stopnji bo izračunal akontacijo dohodnine.

Prav tako pa veljavna zakonodaja prejemniku dohodka (zaposlencu) ne omogoča, da sam izbere, po kakšni stopnji se od izplačanega dohodka izračuna akontacija dohodnine. Prejemnik dohodka se lahko sam odloči le o tem, ali se mu pri izračunu akontacije dohodnine ne upošteva povečana splošna olajšava ter če se mu upošteva olajšava za vzdrževanega družinskega člana, o čemer obvesti delodajalca.

Sorodne objave

Novice