ALI VESTE, KOLIKO JE ZNESEK IZ PRETEKLOSTI VREDEN NA DANAŠNJI DAN?

ALI VESTE, KOLIKO JE ZNESEK IZ PRETEKLOSTI VREDEN NA DANAŠNJI DAN?

Včasih se zgodi, da je treba star podatek preračunati na današnjo raven. Na primer plačo, investicijo izpred nekaj let, prihodke podjetja ali pa ceno neke dobrine, ki smo jo nabavili  nekaj let nazaj. Statistični urad je pripravil enostaven in uporaben pripomoček za preračun zneska iz poljubnega dne v preteklosti na današnjo raven ob upoštevanju inflacije. Pripomoček najdete na naslednjem linku: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/interaktivno/preracuni/revalorizacija-denarnih-zneskov.

Sorodne objave

Novice