BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNI OBRAČUNOV

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNI OBRAČUNOV

Podjetja, samostojni podjetniki ter društva, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, morajo letos letna poročila in obračun davka od dohodka pravnih oseb (ali dohodka iz dejavnosti) oddati najkasneje do 31.3.2016.

Letna poročila za državno statistiko in javno objavo za naše stranke oddajamo mi. Za mikro in majhna podjetja ter samostojne podjetnike, ki niso zavezani za revizijo, bomo oddali letna poročila na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom preko spletne strani Ajpesa. Letna poročila za velike in srednje družbe bomo za državno statistiko oddali na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom preko spletne strani Ajpes, za javno objavo pa v pdf datoteki preko spletne strani Ajpes. Revidirana in konsolidirana letna poročila bomo oddali v pdf datoteki preko spletne strani Ajpes najkasneje do 31.8.2016.

Letnih poročil ni potrebno oddati normirancem ter notarjem, odvetnikom, samostojnim zdravstvenim delavcem, samostojnim kulturnim delavcem, športnikom, novinarjem in  nekaterim drugim poslovnim subjektom in civilnim združenem.

Davčne obračune (davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti) morajo oddati vsi poslovni subjekti, torej tudi tisti, ki jim letnih poročil ni treba narediti. Davčni obračuni se morajo oddati preko e-davkov, za naše stranke naredi to kar pooblaščen računovodja.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice