BOMO Z NOVIM LETOM DOBILI DAVČNE BLAGAJNE?

BOMO Z NOVIM LETOM DOBILI DAVČNE BLAGAJNE?

Z novim letom se predvideva obvezno izvajanje postopka potrjevanja računov. V letu 2016 in 2017 naj bi se zavezanci prosto odločili, ali bodo za izdajo računov uporabili elektronsko napravo z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali vezano knjigo računov (VKR).

Predlog Zakona o davčnem potrjevanju računov določa, da v kolikor se bodo zavezanci odločili za uporabo VKR, bo predpisana obveznost do posredovanja podatkov o računu davčnemu organu v roku petih delovnih dni. Zavezanec pa znotraj enega poslovnega prostora ne bo smel kombinirati uporabo elektronskih naprav in VKR. Kombinacija naj bi bila mogoča le, če se bo uporabljala v poslovnem prostoru elektronska naprava, na terenu pa VKR.

S 1.1.2018 pa Zakon predvideva obvezno uporabo elektronskih naprav za izdajo računov (davčnih blagajn) za vse osebe, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju.

Predlog zakona pa vsebuje tudi globo za prekršek kupca, ki ne bi prevzel in zadržal računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma do poteka garancijske dobe in ga na zahtevo ne bo predložil nadzornemu organu. Tak prekršek naj bi bil kaznovan z globo od 40 do 400 EUR.

S predlogom zakona je določeno tudi, da naj bi se kot podatek o računu davčnemu organu sporočalo podatek o delavcu (davčna številka), ki izda račun, s čimer bi se zasledoval cilj odkrivanja in preprečevanja zaposlovanja in dela na črno, ter zagotavljanja pravilnega obračunavanja davkov in prispevkov iz dela.

Sorodne objave

Novice