BOSTE NASLEDNJE LETO ŠE UPORABLJALI VEZANO KNJIGO RAČUNOV?

BOSTE NASLEDNJE LETO ŠE UPORABLJALI VEZANO KNJIGO RAČUNOV?

Nov Zakon o davčnem potrjevanju računov določa, da bodo morali davčni zavezanci (podjetja, samostojni podjetniki ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, društva,…)  izvajati postopek potrjevanja računov pri davčnem organu, če bodo izdali račun, ki bo plačan z gotovino. Plačilo z gotovino pa pomeni plačilo z bankovci in kovanci ter tudi vsi drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun (plačila s plačilno in kreditno kartico, čekom,..).

Do 31. decembra 2017 bodo davčni zavezanci lahko izdajali račune še z uporabo vezane knjige računov. Lahko bodo izbirali med uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki se bo preko spleta povezovala z informacijskim sistemom davčnega organa, ter vezane knjige računov. Ne bodo pa mogli uporabljati obeh načinov hkrati v istem poslovnem prostoru.

Če bo zavezanec uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov. Davčnemu organu bo moral poslati naslednje podatke:

  • davčna številka zavezanca, ki je izdal račun,
  • datum izdaje računa,
  • številka računa,
  • številka seta računa in serijska številka iz vezane knjige računov,
  • oznaka poslovnega prostora,
  • vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka in dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, davek, vrednost oproščenih, neobdavčenih dobav, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev,….
  • vrednost za plačilo,
  • davčno številko kupca, če je ta podatek naveden na računu,
  • številko prvotnega računa v primeru naknadne spremembe podatkov na računu.

Navedeno pomeni, da je davčni organ sicer omogočil poenostavljen način izdaje in potrjevanja računov pri davčnem organu, vendar pa le ta zahteva veliko administrativnega dela in je časovno obsežnejše. Za uporabo vezane knjige računov se bodo po novem letu odločili le zavezanci, ki imajo zelo malo izdanih računov plačanih z gotovino in pa zavezanci, ki ne bodo mogli vzpostaviti elektronske povezave s FURS.

Sorodne objave

Novice