BOŽIČNICE, TRINAJSTE PLAČE IN DRUGE LETNE NAGRADE

BOŽIČNICE, TRINAJSTE PLAČE IN DRUGE LETNE NAGRADE

Mnogo delodajalcev bo konec leta izplačalo del plače za poslovno uspešnost. Tem izplačilom pogovorno pravimo tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada, novoletna nagrada in podobno. Od leta 2017 od teh izplačil ni potrebno plačati dohodnine –  seveda če so izpolnjeni pogoji določeni z davčno zakonodajo.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plačilo za poslovno uspešnost opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Vendar davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost ne velja za vsa plačila za poslovno uspešnost, ki so dogovorjena v skladu z ZDR-1, ampak so pogoji določeni z davčno zakonodajo.

Davčna zakonodaja določa, da se del plače za poslovno uspešnost, ki je izplačan enkrat letno in do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.669 €), ne šteje v osnovo za obračun dohodnine, kar pomeni, da od tega zneska ni potrebno plačati dohodnine. Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za tista izplačila, ki so izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, pri katerih je izpolnjen eden od naslednjih dveh pogojev:

• Pravica do tega izplačila je opredeljena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni. Hkrati pa morajo imeti vsi zaposleni pravico do izplačila (pogoji do pridobitve pravice morajo biti v aktu določeni enotno za vse delavce)

ali

• Pravica do tega izplačila je opredeljena v kolektivni pogodbi, kjer so določena merila za pridobitev pravice zaposlenega do plačila za poslovno uspešnost (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce).

Izbira kriterijev in meril je prepuščena delodajalcem, pomembno je le, da jih opredelijo v splošnem aktu, oziroma da so predmet socialnega dialoga s sindikati, če so opredeljeni v kolektivni pogodbi.  Določba zakona tako ne določa, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del nagrade prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani.

Velja pa tudi, da mora biti del plače za poslovno uspešnost izplačan v denarju, če ne želite plačati dohodnine.  FURS namreč v svojih pojasnilih pravi, da je davčno ugodnejše obravnave lahko deležen le tisti dohodek, ki bo, poleg ostalih zakonskih pogojev, izpolnjeval tudi pogoj izplačila v denarni obliki.
Na koncu pa moramo še poudariti, da čeprav omenjeni dohodki v določenem delu niso obdavčeni z dohodnino, pa so v celoti obdavčeni s prispevki za socialno varnost (s prispevki delojemalca in delodajalca).

Sorodne objave

Novice