BOŽIČNICE, TRINAJSTE PLAČE IN DRUGE LETNE NAGRADE

December 3, 2018 BOŽIČNICE, TRINAJSTE PLAČE IN DRUGE LETNE NAGRADE

Mnogo delodajalcev bo konec leta izplačalo del plače za poslovno uspešnost. Tem izplačilom pogovorno pravimo tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada, novoletna nagrada in podobno. Od leta 2017 od teh izplačil ni potrebno plačati dohodnine –  seveda če so izpolnjeni pogoji določeni z davčno zakonodajo.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plačilo za poslovno uspešnost opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Vendar davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost ne velja za vsa plačila za poslovno uspešnost, ki so dogovorjena v skladu z ZDR-1, ampak so pogoji določeni z davčno zakonodajo.

Davčna zakonodaja določa, da se del plače za poslovno uspešnost, ki je izplačan enkrat letno in do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.669 €), ne šteje v osnovo za obračun dohodnine, kar pomeni, da od tega zneska ni potrebno plačati dohodnine. Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za tista izplačila, ki so izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, pri katerih je izpolnjen eden od naslednjih dveh pogojev:

• Pravica do tega izplačila je opredeljena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni. Hkrati pa morajo imeti vsi zaposleni pravico do izplačila (pogoji do pridobitve pravice morajo biti v aktu določeni enotno za vse delavce)

ali

• Pravica do tega izplačila je opredeljena v kolektivni pogodbi, kjer so določena merila za pridobitev pravice zaposlenega do plačila za poslovno uspešnost (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce).

Izbira kriterijev in meril je prepuščena delodajalcem, pomembno je le, da jih opredelijo v splošnem aktu, oziroma da so predmet socialnega dialoga s sindikati, če so opredeljeni v kolektivni pogodbi.  Določba zakona tako ne določa, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del nagrade prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani.

Velja pa tudi, da mora biti del plače za poslovno uspešnost izplačan v denarju, če ne želite plačati dohodnine.  FURS namreč v svojih pojasnilih pravi, da je davčno ugodnejše obravnave lahko deležen le tisti dohodek, ki bo, poleg ostalih zakonskih pogojev, izpolnjeval tudi pogoj izplačila v denarni obliki.
Na koncu pa moramo še poudariti, da čeprav omenjeni dohodki v določenem delu niso obdavčeni z dohodnino, pa so v celoti obdavčeni s prispevki za socialno varnost (s prispevki delojemalca in delodajalca).

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>