BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE ZA SAMOZAPOSLENE IN MIKROPODJETJA

BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE ZA SAMOZAPOSLENE IN MIKROPODJETJA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) poziva samozaposlene in mikropodjetja z enim do štirimi zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask. Prijavitelji, tako člani kot nečlani OZS, bodo zaščitne maske lahko prevzeli osebno na tisti območno obrtno-podjetniških zbornici, na območju katere imajo sedež podjetja.

OZS bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila pet milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe z novim koronavirusom. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Zaščitne maske se bodo razdeljevale na naslednji način:

  • za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in
  • za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

Kdo lahko pridobi brezplačen zaščitne maske

Na poziv se lahko prijavijo:

  • Samozaposleni, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot samozaposleni in
  • Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega. Kot zaposleni se šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen kot družbenik poslovodja.

Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan 24. 10. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih upoštevajo podatki ZZZS.

Druge pogoje iz točke 3 javnega poziva so navedeni v javnem povabilu (npr. podjetje ne sme biti v postopku likvidacije, stečaja, ni insolventen, ne opravlja dejavnosti ribištva, pridelave kmetijskih izdelkov,..)

Oddaja vloge

Vlogo se oddaj na spletni strani https://www.ozs.si/maske.

OZS opozarja, da bodo odobrene le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi zaščitnih mask obveščeni najkasneje v roku 5 dni od zaprtja poziva na elektronski naslov, ki ga bodo sporočili v prijavi. OZS bo obvestilo o terminu osebnega prevzema zaščitnih mask na posamezni območni obrtno-podjetniški zbornici poslalo po elektronski pošti. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetje. Seznam območnih zbornic je objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitve vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Sorodne objave

Novice