Bruto urna postavka študenta in upokojenca izenačena

Bruto urna postavka študenta in upokojenca izenačena

Bruto urna postavka študenta in upokojenca izenačena

Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,77 €. Z uveljavitvijo novele o urejanju trga dela se je po novem bruto urna postavka upokojencev izenačila s študentsko urno postavko, ki znaša 6,17 €. Obe urni postavki sta odvisni od višine minimalne plače.

V februarju je bil z epidemijo covida-19 in posledično s kadrovsko stisko sprejet zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, s katerim se je zakonsko omogočil povečan obseg začasnega in občasnega dela upokojencev.

Z novelo zakona se zvišuje tudi obseg začasnega in občasnega dela, ki ga sme opraviti upokojenec, in sicer na 9.237,96 evra bruto v koledarskem letu.
Novela zakona o urejanju trga dela določa, da bruto urna postavka upokojencev za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas. Enako velja tudi za plačila za delo dijakov in študentov, ki je določeno v zakonu za uravnoteženje javnih financ.
Višino bruto urne postavke tako za dijake in študente kot tudi za upokojence je potrebno letno uskladiti z višino minimalne plače. Le to mora določiti minister za delo, najkasneje do konca februarja.

Bruto urna postavka upokojenca in študenta sta različno obdavčeni. Dajatev iz naslova občasnega dela za upokojence znaša 25 %, za dijake in študente pa 18 %. Slednji v višini 15,5 % plačujejo tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če vanj niso vključeni na drugi pravni podlagi, upokojenci pa tega prispevka niso dolžni plačevati. Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je za dijake in študente določen pri 0,52 %, za upokojence pa v pavšalnem znesku 10 €.

VIR

Sorodne objave

Novice