ČAKA NAS ŠE ODDAJA KONČNIH POROČIL ZA POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE

ČAKA NAS ŠE ODDAJA KONČNIH POROČIL ZA POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE

Če ste uveljavljali povračilo nadomestila plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile, boste morali oddati na portalu Zavoda za zaposlovanje (Portal za delodajalce) še končno poročilo k vlogi. Poročilo je na portalu za delodajalce na voljo od 30. junija, oddati se mora do konca julija 2020.

Zavod za zaposlovanje sporoča, da je na njihovem portalu za delodajalce na voljo tudi aplikacija, ki omogoča preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). Prosijo, da preverite pravilnost podatkov, ki ste jih navedli v vlogi, in jo primerjate z istimi podatki na oddanih obrazcih REK. Če ste se pri tem zmotili, prosijo, da podatke ustrezno popravite.

Sorodne objave

Novice