ČAKANJE NA DELO IN VIŠJA SILA ZARADI VARSTVA OTROK V ČASU ZAPRTJA DRŽAVE OD 1. DO 12. APRILA

ČAKANJE NA DELO IN VIŠJA SILA ZARADI VARSTVA OTROK V ČASU ZAPRTJA DRŽAVE OD 1. DO 12. APRILA

S 1. aprilom  je v Sloveniji ponovno prišlo do zaustavitve javnega življenja. Prepovedano je prodajanje blaga in storitev potrošnikom (razen izjem), zaprti so vrtci, šola se izvaja na daljavo. Zato opozarjamo vse delodajalce, ki boste zaposlene napotili na čakanje na delo ali pa bodo zaposleni koristili višjo silo zaradi varstva otrok, da ne pozabite oddati VLOG ZA POVRAČILO NADOMESTIL PLAČ ZA ČAKANJE NA DELO ALI VIŠJO SILO NA PORTALU ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE.

Vlogo za delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo delodajalec odda elektronsko na ZRSZ, na Portalu za delodajalce. Vlogi se priložijo pisne odredbe.  Vlogo mora delodajalec oddati najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih.

Vlogo za povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela iz razlogov višje sile zaradi varstva otrok, se tudi odda elektronsko na ZRSZ, na Portalu za delodajalce. Vlogo se mora oddati najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega. Pri višji sili (zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivih okoliščin) morate vlogi priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin, ki jo najdete na spletni strani ZRSZ.

Več informacij najdete na spletni strani ZRSZ.

Sorodne objave

Novice