ČAS ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV SE IZTEKA

ČAS ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV SE IZTEKA

Čas za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov se izteka. Letna poročila in obračune davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti za leto 2019 morajo do 31.3.2020 predložiti:

  • gospodarske družbe: kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe;
  • samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov);
  • zadruge
  • politične stranke in
  • društva.

Letna poročila za mikro in majhna podjetja niso zavezana za revizijo, zato jih bomo v računovodski družbi Nucleus plus oddali hkrati tako za državno statistiko kot za javno objavo.  Letna poročila bodo oddana na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom na spletno mesto AJPES oziroma z uvozom xml sheme. Letna poročila za velike in srednje družbe so zavezana reviziji, zato jih bomo za državno statistiko oddali na poenotenih obrazcih z vnosom na spletno mesto AJPES do 31.3.2020. Rok za javno objavo revidiranih in konsolidiranih letnih poročil pa je 31.8.2020, do takrat jih bomo na spletno mesto AJPES oddali v PDF datoteki.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb ali obračune dohodka iz dejavnosti bomo oddali preko spletnega sistema e-Davki in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme.

Sorodne objave

Novice