ČAS ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV SE IZTEKA

ČAS ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV SE IZTEKA

Čas za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov se izteka. Letna poročila in obračune davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti za leto 2018 morajo do 1.4.2019 predložiti:

  • gospodarske družbe: kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe;
  • samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov);
  • zadruge;
  • politične stranke in
  • društva.

Ker imajo zavezanci tehnične težave pri oddaji davčnih obračunov DohDej in DDPO prek portala eDavki, je Finančna uprava sporočila, da vse, ki bodo omenjene obračune oddali z zamudo (najpozneje do 8.4.2019), ne bo kaznovala. Ker pa AJPES roka za oddajo letnih poročil ni podaljšal, moramo letna poročila in davčne obračune vseeno narediti do 1.4.2019, le davčne obračune lahko oddamo kasneje.

Letna poročila za mikro in majhna podjetja niso zavezana za revizijo, zato jih bomo v računovodski družbi Nucleus plus oddali hkrati tako za državno statistiko kot za javno objavo. Letna poročila bodo oddana na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom na spletno mesto AJPES oziroma z uvozom xml sheme. Ajpes opozarja, da predložitev podatkov v strukturirani obliki po 1.4. 2019 ne bo več mogoča in bo predmet prekrškovnega postopka.

Letna poročila za velike in srednje družbe so zavezana reviziji, zato jih bomo za državno statistiko oddali na poenotenih obrazcih z vnosom na spletno mesto AJPES do 1.4.2019. Rok za javno objavo revidiranih in konsolidiranih letnih poročil pa je 31.8.2019, do takrat jih bomo na spletno mesto AJPES oddali v PDF datoteki.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb ali obračune dohodka iz dejavnosti bomo oddali preko spletnega sistema e-Davki in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme. Oddaja obračunov za leto 2018 ni več mogoča s pomočjo aplikacij Silvester Pelias (DDPO) in  Silvester Fineus (DDD-DDD).

 

Sorodne objave

Novice