Novice

KDAJ UPORABA PARKIRNEGA PROSTORA NI BONITETA

Uporaba parkirnega prostora za parkiranje vozila se ne šteje za boniteto, če je to parkirišče zagotovljeno v zvezi z zaposlitvijo, torej blizu kraja opravljanja dela in praviloma v času opravljanja delovnih obveznosti. Davčni organ je avgusta podal novo pojasnilo glede obdavčitve uporabe parkirnega mesta s strani zaposlenih. V pojasnilu je jasno razmejil, kdaj se uporaba […]

Read more

ODDAJATE NEPREMIČNINO? NE POZABITE POROČATI V ETN

Pravne osebe in samostojni podjetniki so dolžni poročati Geodetski upravi RS o vseh najemnih poslih z nepremičninami in vseh prodajnih poslih z nepremičninami, pri katerih se je obračunal DDV. Poroča se preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih (aplikacija ETN). Evidenca trga nepremičnin je večnamenska javna zbirka podatkov o sklenjenih nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih […]

Read more

ŠTIPENDITORJI NE POZABITE POROČATI O ŠTIPENDIJAH

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo. Za študijsko leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31. decembra 2019. Vsi subjekti v Sloveniji (podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva, …), ki izplačujejo štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, so dolžni Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, […]

Read more

PRVE SANKCIJE ZARADI NEVPISA LASTNIKOV V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

FURS je pričel s pošiljanjem plačilnih nalogov poslovnim subjektom, ki niso izvedli vpisa v register dejanskih lastnikov v zakonsko predpisanem roku. Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL). Rok za predložitev je 8 dni od vpisa v Poslovni […]

Read more

STE VPISALI DEJANSKE LASTNIKE PODJETJA V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL).  Rok za predložitev je 8 dni od vpisa v Poslovni register oziroma od  nastanka spremembe podatkov. Globe za neporočanje so zelo visoke. Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri […]

Read more

GDPR – VESTE KAJ ŠTEJE ZA OSEBNI PODATEK, STE SEZNANJENI Z UKREPI, KI JIH MORATE IZVAJATI V ZVEZI Z GDPR?

Več kot leto dni je naokoli, odkar je Splošna uredba o varstvu podatkov, bolj znana kot GDPR, konec maja 2018 stopila v uporabo. Čeprav je Uredba postala veljavna že 2 leti prej, je večina podjetij začela urejati svojo dokumentacijo prepozno, zaradi česar so nekatera podjetja to storila v naglici in pomanjkljivo. Nekaterim podjetjem Uredba predstavlja […]

Read more

PODJETJA DONIRAJTE

Podjetja se čedalje bolj zavedajo vpetosti v širše družbeno in naravno okolje, zato želijo prispevati k višji kakovosti življenja in k razvoju lokalnega okolja. Zato podpirajo številne humanitarne, kulturne, športne in izobraževalne projekte. Pomoč nudijo s finančnimi sredstvi, včasih pa tudi s svojimi dobrinami ali storitvami. Tudi v računovodski družbi Nucleus plus se zavedamo naše […]

Read more

POVRAČILA POTNIH STROŠKOV MORATE DOKUMENTIRATI S POTNIM NALOGOM

Upravičenost službenih poti dokazuje podjetje s potnimi nalogi. Vsaka službena pot mora namreč biti ustrezno dokumentirana in dokazljiva. To velja tako za poti, ki jih opravimo s službenim vozilom, kot tudi za poti, ki jih zaposleni opravijo z lastnim vozilom. Potni nalog je potrebno sestaviti pred službeno potjo, le izjemoma se lahko izda ustni nalog, […]

Read more

STROŠKI PREVOZA IN NOČITEV ZNIŽUJEJO DOHODNINO PRI DELIH PO PODJEMNI ALI AVTORSKI POGODBI

Osebe, ki delajo preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, prokure, upokojenci, ki delajo preko pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela ter študentje, ki delajo preko študentskega servisa, si lahko znižajo dohodnino, če uveljavljajo dejanske stroške prevoza in nočitev. Dohodki, ki so izplačani preko avtorske ali podjemne pogodbe, pogodbe o prokuri, pogodbe o opravljanju začasnega ali […]

Read more

NEPOVRATNA SREDSTVA – PRIDOBITE 1.800 EUR ZA VSAKEGA ZAPOSLENEGA STAREJŠEGA NAD 45 LET

Delovna sila se nezadržno stara. Demografske projekcije za Slovenijo predvidevajo še večje spremembe v starostni strukturi družbe – deleža delovno sposobnega prebivalstva. V Sloveniji bo leta 2022 vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Poskrbite za vaše starejše zaposlene tako, da bodo kljub letom za vaše podjetje še vedno učinkoviti. Sedaj imate možnost pridobiti finančna […]

Read more
1 2 30

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>