DARUJTE DEL DOHODNINE

DARUJTE DEL DOHODNINE

Od leta 2007 lahko vsi dohodninski zavezanci del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) namenite organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom. Če se odločite za takšen način doniranja, ne boste v ničemer finančno prikrajšani. Donacija namreč ne vpliva na višino vračila ali doplačila vaše dohodnine. Čas za odločitev ali boste komu namenili del dohodnine za leto 2018 imate samo še do konca leta.

Komu lahko donirate?

Dohodnino lahko namenite enemu ali največ petim upravičencem, ki so objavljeni na Seznamu upravičencev do donacij za leto 2018. Na seznamu je objavljenih več kot pet tisoč upravičencev, med katerimi so humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne, športne organizacije in tudi organizacije s področja zaščite in reševanja. Če se donacija nameni enemu upravičencu, se mu lahko dodeli največ 0,5% od odmerjene dohodnine; če pa se razdeli med več upravičencev, pa se lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3% ali 0,4% dohodnine.

Kako doniraš?

Poseben obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije  morate oddati osebno ali po pošti na finančni urad, kjer imate prebivališče. Še preprosteje donirate preko portala eDavki, kjer izpolnete obrazec Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vanj preprosto vpišete davčno številko prejemnika donacije in obrazec oddate.
Zahteva se bo prvič upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana. To pomeni, da se zahteva, ki jo boste poslali v letu 2018 upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2018, ki pa se izvaja v letu 2019. Vložena zahteva velja do preklica ali do spremembe zahteve. Zahtevo torej vložite le takrat, ko jo vlagate prvič ali če želite del dohodnine za donacije nameniti komu drugemu.

Kako smo donirali v letu 2017?

Po podatkih finančne uprave se je za donacijo dela dohodnine za leto 2017 odločilo več kot 461 tisoč zavezancev, kar znaša okoli 30 odstotkov zavezancev. Skupno  se je nabralo skoraj 4,6 milijona evrov. Če še niste izbrali organizacije, ki ji boste donirali del svoje dohodnine, storite to čimprej. Odločitev, da namenite del dohodnine za leto 2018 za donacije, morate posredovati FURS-u do konca leta.

 

Sorodne objave

Novice