DAVČNA OBRAVNAVA DARIL OB KONCU LETA

DAVČNA OBRAVNAVA DARIL OB KONCU LETA

DAVČNA OBRAVNAVA DARIL OB KONCU LETA

Ste že kupili novoletna darila za poslovne partnerje, zaposlene in njihove družinske člane? Pred izbiro darila ne pozabite preveriti, kako so darila obdavčena oziroma kaj morate narediti, da boste ob obdaritvi delovali skladno z davčno zakonodajo.

Darila poslovnim partnerjem

V določenih primerih je potrebno od daril obračunati dohodnino po stopnji 25%. Samo če vrednost darila ne presega 42 eur oziroma če vrednost vseh daril prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eur, dohodnine ni potrebno obračunati in o danem darilu ni potrebno poročati davčni upravi. Če darilo ne presega 80 eur, podjetju ni potrebno plačati dohodnine, mora pa o izplačilu poročati davčni upravi. Če pa darilo presega zgoraj omenjene številke, mora podjetje izračunati in plačati akontacijo dohodnine za obdarjenca v višini 25%. Pri tem naj poudarimo, da je z vrednostjo darila mišljena tržna vrednost, ki vključuje DDV.

V skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb spadajo darila poslovnim partnerjem (z logotipom ali brez) med stroške reprezentance, ki so davčno priznani le delno (50% vrednosti).

Ob nakupu  poslovnih daril manjših vrednosti podjetje lahko uveljavila odbitek DDV, če so pri tem izpolnjeni naslednji trije pogoji:

  • vrednost je omejena na 20 evrov,
  • ne sme biti proti dobave blaga ali storitve s strani prejemnika darila,
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti prejemnika, občasno in ne vedno istim osebam.

Če pogoji niso izpolnjeni se DDV ne sme odbiti.

Obdavčitev poslovnih daril je odvisna od vrednosti darila:

1.       Vrednost darila je do vključno 42 eur:

Ø obrazec REK se ne odda,

Ø  akontacija dohodnine se ne plača,

Ø  o darilu se ne poroča Davčni upravi.

2.       Vrednost darila je nad 42 eur do vključno 80 eur:

Ø  obrazec REK se odda,

Ø  akontacija dohodnine se ne plača,

Ø  o darilu se poroča davčni upravi.

3.       Vrednost darila je nad 80 eur:

Ø  obrazec REK se odda,

Ø  akontacija dohodnine se plača,

Ø  o darilu se poroča davčni upravi.

 

Kako pa je z darili zaposlenim in njihovim otrokom ter drugim družinskim članom?

Darila zaposlenim

 Darila so lahko v različnih stvarnih oblikah. Tudi darilo v obliki bona spada med tovrstna stvarna oziroma nedenarna darila. Darilo v naravi, ki je dano v zvezi z delovnim razmerjem je boniteta, če ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu.

 Pri tem s pojmom bonitete razumemo, da gre za vrednostno opredeljeno ugodnost, ki povečuje premoženjsko korist zaposlenega v njegovi zasebni sferi oziroma je za njegove zasebne namene (za njegovo zasebno življenje). Če je neki strošek zasebni strošek zaposlenega in ne strošek delovnega sredstva, ki mu ga mora zagotoviti delodajalec, se prevzem tega zasebnega stroška običajno šteje za boniteto zaposlenega. Tak primer je nakup čevljev, ki niso zaščitna delovna sredstva in vsakdanje obleke. Z njimi lahko razpolaga v prostem času oziroma za zasebne namene, zato predstavljajo dohodek zaposlenega.

 Če je to posamično darilo v naravi je neobdavčeno do zneska 15 eur. Darilo, ki presega to vrednost ali je dano redno ali pogosto, pa je obdavčeno. Natančnejša opredelitev pojma »redno ali pogosto« iz zakona ne izhaja. Dokler se v davčni oziroma sodni praksi ta pojem vsaj deloma ne konkretizira je to stvar presoje posameznega delodajalca.

Darila otrokom in drugim družinskim članom

Tudi darila, ki jih delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve zagotovi družinskim članom zaposlenih, so praviloma obdavčljiva z dohodnino. Dohodek v obliki darila družinskim članom zaposlenega, ki izvirajo iz njegove zaposlitve pri delodajalcu, se pripiše temu zaposlenemu. Izjema od obdavčitve velja za darilo, ki je decembra dano otroku zaposlenega do 15 let (po pojasnilu davčnega organa, če je otrok ob prejemu darila star 15 let ali manj ) in vrednost ne presega 42 eur. Takrat se ne všteje v davčno osnovo. Če ti pogoji niso kumulativno izpolnjeni je celotna vrednost darila obdavčena pri zaposlenem. Po davčni praksi so ti odhodki v celoti davčno priznan odhodek, ker gre za obdaritev otrok zaposlenih le enkrat na leto.

Sorodne objave

Novice