DAVČNA OBRAVNAVA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

DAVČNA OBRAVNAVA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Dajalec kadrovske štipendije lahko izplača neobdavčeno dijaku oziroma študentu  štipendijo v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 790,73 eur.  Kot del štipendije se štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (potni stroški, prehrana,   nastanitev v dijaškem ali drugem nastanitvenem centru) Od zneska, ki presega zgoraj navedeno višino, se obračuna dohodnina.

Delodajalci lahko študentom in dijakom podelite kadrovsko štipendijo.  Ker so štipendije namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem, se kot del štipendije štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (nastanitev, prehrana, prevoz, …).

Če je izplačana mesečna štipendija za študij v Sloveniji višja od minimalne plače, ki trenutno znaša 790,73 eur, se od zneska, ki presega tako določeno višino, obračuna dohodnina. Če štipendist študira v tujini, se mu lahko neobdavčeno izplača minimalna plača, povečana za 60%, kar znaša 1.265,17 eur.  Če je izplačana štipendija višja, se od zneska štipendije, ki presega maksimalen neobdavčeni znesek, plača dohodnina. Izračun dohodnine mora opraviti izplačevalec štipendije. Na dan izplačila štipendije mora tako plačati še dohodnino in oddati  REK obrazec na FURS.

Izplačane štipendije  so davčno priznan odhodek štipenditorja, če je izplačana študentu ali dijaku za študij, ki je povezan s poslovanjem podjetja; skladno s pogodbo o štipendiranju pa naj bi se štipendist po koncu študija tudi zaposlil v podjetju. Izplačana štipendija mora biti tudi izplačana v višini, ki je skladna z običajno poslovno prakso posamezne dejavnosti.

Štipenditorji, ne pozabite tudi, da ste dolžni poročati o podeljenih štipendijah.  Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije morate poročati svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij in sicer do konca januarja za naslednje šolsko/študijsko leto. Vsi štipenditorji v Sloveniji pa morate tudi letno poročati o podeljenih in izplačanih štipendijah. Preko posebne aplikacije morate poročati o štipendistu, šolanju štipendista in o višini štipendije. Za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 bo potrebno oddati podatke do 31. 3. 2017.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice