DAVČNA OBRAVNAVA PAMETNEGA TELEFONA

DAVČNA OBRAVNAVA PAMETNEGA TELEFONA

Pod izrazom »pametni telefon« razumemo napravo, ki poleg telefoniranja omogoča upravljanje z elektronsko pošto, zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek, dostop do interneta, uporabo različnih programov, itd. Gre torej za napravo, ki je bistveno bliže računalniku kot klasičnemu telefonskemu aparatu.

FURS je v svojem pojasnilu potrdil, da se pametni telefon za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, za katero znaša najvišja dovoljena amortizacijska stopnja 50% in za katero se lahko uveljavlja olajšava za investiranje v višini 40% nabavne vrednosti.

Sorodne objave

Novice