DAVČNE BLAGAJNE

DAVČNE BLAGAJNE

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil 4. marca 2015 objavljen Predlog zakona o potrjevanju računov, s katerim naj bi se uvedle t.i. »davčne blagajne«. V skladu z načrti naj bi se davčne blagajne v opisani obliki pričele uporabljati s 1. oktobrom 2015.

Predviden je sistem, pri katerem bodo blagajne zavezancev prek spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave, ki naj bi omogočal potrjevanje izdanih računov in tudi njihovo shranjevanje. Informacijski sistem FURS bo preveril poslane podatke še pred izdajo računa in nato poslal blagajni posebno enkratno identifikacijsko številko računa, ki se bo izpisala na računu. Postopek naj bi trajal manj kot 2 sekundi. S tem načinom zbiranja podatkov bi bilo mogoče nadzirati in primerjati poročani promet z izdanimi računi, inšpekcijski nadzor pa bi se lahko v večji meri usmeril k bolj tveganim dejavnostim oz. zavezancem.

Po predlogu zakona je izjema izdajanja računov preko davčnih blagajn predpisana zgolj za primere, ko oseba ni dolžna voditi poslovnih knjig in evidenc ali ni zavezanec za DDV ter za dobave blaga na krovu zrakoplova med letom in prodaje storitev preko avtomatov.

FURS ocenjuje, da davčni zavezanci, ki pri izdaji računov že sedaj uporabljajo računalniške registrske blagajne, ne bodo imeli večjih dodatnih stroškov. Zavezanci, ki pri izdaji računov še ne uporabljajo računalniških registrskih blagajn, in zavezanci, ki pri izdaji računov trenutno uporabljajo elektronske registrske blagajne ali stare osebne računalnike, ki nimajo možnosti dostopa do interneta, pa bodo morali kupiti osebni računalnik, tablični računalnik z možnostjo dostopa do interneta ter program za blagajniško poslovanje.

Rok za pripombe se izteče 3. aprila 2015.

Sorodne objave

Novice