DO 9. MAJA PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG ZA POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČ

DO 9. MAJA PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG ZA POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČ

Do 9. 5. 2020 je podaljšan rok za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. 3. 2020.

Obrtna zbornica Slovenije pojasnjuje, da lahko zamudniki vlogo na Zavod za zaposlovanje vložijo še do 9. 5. 2020, vendar morajo poleg siceršnjih kriterijev izpolnjevati kriterij upada prihodkov po spremenjenem zakonu ZIUZEOP-A (vsaj -10 % v 2020/2019)! Vlogo na ZRSZ lahko vložijo naslednji:

  • tisti, ki je sploh še niso oddali (ker so menili, da ne izpolnjujete kriterijev, po ZIUZEOP-A pa jih po spremenjene zakonu bodo),
  • tisti, so vlogo vložili, vendar prepozno (ne do 18. 4. oz. v 8 dneh od napotitve na čakanje), zato je bila zavržena,
  • tisti, ki so jo vložili pravočasno, vendar je bila vloga zavrnjena (ker so bili davčni dolžnik, niso imeli oddanih REKov, …).

Do 9.5.2020 lahko novo vlogo vložite za vse delavce, ki so bili na čakanju na delo ali opravičeno odsotni zaradi višje sile od 13. 3. dalje (če izpolnjujete pogoje)! Vlogo vložite na Zavodu za zaposlovanje, na portalu za delodajalce.

Zavod za zaposlovanje tudi obvešča, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Sorodne objave

Novice