DO KONCA MESECA MORATE DELAVCEM VROČITI OBVESTILO O ODMERI LETNEGA DOPUSTA

DO KONCA MESECA MORATE DELAVCEM VROČITI OBVESTILO O ODMERI LETNEGA DOPUSTA

Delavcu s sklenitvijo delovnega razmerja pripada tudi letni dopust. Obvestilo o tem, koliko dni letnega dopusta mu pripada v letu 2016, mora delodajalec delavci vročiti najkasneje do 31.3.2016. Obvestilo mora biti v pisni obliki, vročeno pa je lahko osebno ali po elektronski poti na »službeni« elektronski naslov delavca.

Koliko dopusta pripada delavcu v koledarskem letu? Osnovni minimalni letni dopust znaša štiri tedne. To pomeni, da je osnovni minimalni letni dopust 20 dni (če je delavnik razporejen na 5 dni v tednu) oz. 24 dni (če je delavnik razporejen na 6 dni v tednu).

Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ima pravico do najmanj 3 dodatnih dni letnega dopusta.

Delavec pa ima pravico do 1 dodatnega dneva dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let.

Delavcu pa pripadajo tudi dodatni dnevi, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, internimi akti delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi.

V kolikor delodajalec (podjetje ali samostojni podjetnik) ne obvesti delavcev o odmeri letnega dopusta, je lahko kaznovan z globo od 750 do 2.000 EUR. Kaznovana je tudi odgovorna oseba delodajalca in sicer z globo od 100 do 800 EUR. Kazni za manjše delodajalce (delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev) znašajo od 200 do 1.000 EUR.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice