DOKAZILO O PREVOZU BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU

DOKAZILO O PREVOZU BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU

Dobava blaga pravni osebi (podjetju, osebi, ki opravlja dejavnost) v drugo državo članico EU je načeloma oproščena plačila DDV. Oprostitev se lahko uveljavlja če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • Prejemnik (pridobitelj) blaga je davčni zavezanec druge države članice z veljavno identifikacijsko številko za DDV in
  • Dobavitelj dokaže, da je blago odposlano ali odpeljano iz Slovenije v drugo državo članico, z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa.

Če prevoz blaga iz Slovenije v namembno državo naroči dobavitelj, lahko kot dokazilo uporabi prevozno listino (CMR obrazec oz. tovorni list), ki jo dobi od prevoznika. Pri tem je pomembno, da je tovorni list pravilno in v celoti izpolnjen, saj bo le v tem primeru upoštevan kot ustrezen dokaz, da je bilo blago dobavljeno v drugo državo članico. Kot primer naj navedemo, da je zelo pomembno, da je na obrazcu specificirano celotno blago, če ga je veliko, pa mora biti na obrazcu pod rubriko 5 navedena spremna listina (dobavnica, račun), iz katere je razvidno poslano blago. Spremna listina mora biti obrazcu tudi priložena.

Če prevoz blaga organizira kupec, pa CMR obrazec sicer lahko zahtevamo od kupca, vendar ga je pogosto težko dobiti. V tem primeru lahko dobavitelj kot dokazilo, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, uporabi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga. Navedena izjava mora vsebovati naslednje sestavine:

  • ime in naslov dobavitelja;
  • številka in datum računa za dobavljeno blago;
  • ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
  • prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s številko prometnega dovoljenja;
  • namembni kraj v drugi državi članici in
  • navedba, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršne koli informacije glede namembnega kraja tega blaga.

Sorodne objave

Novice