DRUŠTVOM NE BO VEČ POTREBNO IZDAJATI RAČUNOV

DRUŠTVOM NE BO VEČ POTREBNO IZDAJATI RAČUNOV

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV, ki določa, da društvom pod določenimi pogoji ne bo več potrebno izdajati računov. To pa seveda pomeni, da jim ne bo več treba davčno potrjevati računov.

Društvom ne bo potreba izdajati računov, če bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • cilj društva ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno doseže, ga ne sme razdeliti, temveč ga mora nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
  • društvo upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti
  • društvo zaračunava cene, ki jih odobrijo pristojni organi ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen. Za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, pa zaračunavajo cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

Izjema od obveznosti izdajanja računov velja, če gre za dobave blaga in storitev, ki so opravljene le fizičnim osebam, da  gre za priložnostne dobave in da vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo preseglo 5.000 EUR. Dobave so opravljene priložnostno, če se opravijo nekajkrat (npr., dvakrat, trikrat letno).  Priložnostno pa niso opravljene v primerih, ko se določene storitve opravljajo po vnaprej določenem programu (npr. vsak mesec, nekaj dni v mesecu, vsak določen dan v tednu ali pogosto v času sezone, ipd).

Društvom ne bo potrebno izdajati računov, če bodo izpolnjeni zgornji pogoji in bodo opravljali priložnostne dobave svojim članom kot povračilo za članarino kot tudi če bodo opravljali priložnostne dobave v primerih, ko se ne pobira članarina. Kot primer zakonodajalec navaja izlet, ki ga organizira društvo za upokojence  in ga v celoti ali delno financira član društva.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice