DVIG MINIMALNE PLAČE NA 804,96 EVROV

DVIG MINIMALNE PLAČE NA 804,96 EVROV

Minimalna plača, njena višina, način določanja bruto zneska in objava, je določena v Zakonu o minimalni plači. Do izplačila minimalne plače so upravičeni vsi delavci, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji, delajo poln delovni čas. Delavcem s krajšim delovnim časom pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Minimalna plača je bruto znesek, ki vključuje osnovno plačo delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatke, ki pripadajo delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih. Iz bruto zneska minimalne plače je izvzet dodatek za delo preko polnega delovnega časa in trije dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa: dodatek za nočno delo, za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dni. V minimalno plačo se tudi ne more všteti povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu, kot so povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju, kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Pri določitvi minimalne plače se upoštevajo številni kazalniki, med najpomembnejšimi so rast cen življenjskih potrebščin, rast povprečne plače v RS, gospodarske rasti, dviga zaposlenosti in drugi. Z dvigom minimalne plače se ohranja razmerje med minimalno in povprečno plačo, ter se prispeva k izboljšanju socialnega položaja zaposlenih z najnižjimi dohodki.

Višina minimalne plače se določa vsako leto in velja za plačilo dela, opravljenega v tistem letu od 1. januarja dalje. V letu 2017 znaša minimalna plača 804,96 EUR, kar je 14,23 EUR oziroma 1,8 % več kot v letu 2016.

12580418 - hands giving money isolated on white background

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice