e-VEM PORTAL OMOGOČA ELEKTRONSKO UREJANJE KADROVSKIH POSTOPKOV

e-VEM PORTAL OMOGOČA ELEKTRONSKO UREJANJE KADROVSKIH POSTOPKOV

Za urejanje dokumentacije povezane z zaposlenimi v podjetju je bilo v preteklosti potrebno obiskati pristojno institucijo javne uprave. Z vzpostavitvijo e-VEM – portala za podjetja in podjetnike pa lahko določene postopke izvedemo tudi elektronsko.

Na e-VEM portalu lahko tako elektronsko:

prijavimo osebo v obvezno socialno zavarovanje prek obrazca M-1 (Prijava v obvezna socialna zavarovanja)

prijavimo spremembo podatkov v obveznem socialnem zavarovanju prek obrazca M-3 (Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih)

odjavimo osebo iz obveznega socialnega zavarovanja prek obrazca M-2 (Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj)

prijavimo in odjavimo zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni prek obrazca M12 (Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni)

vložimo zahtevek za refundacijo nadomestila plače prek obrazca Nadomestilo plače – refundacija

Naj opozorimo gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost , zavode in organe državne uprave, da morajo od 1.1.2016 prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja urejati prek portala e-VEM. Zahtevke za refundacijo pa lahko oddajajo tudi po pošti.

Za poslovanje na e-Vem portalu je potrebno imeti kvalificirano digitalno potrdilo ter za podpisovanje in oddajanje vlog na brskalniku nameščeno še podpisno komponento. V primeru, da se boste odločili za poslovanje prek e-Vem portala vam lahko v Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo pri oddaji obrazcev, lahko pa jih v dogovoru z vami tudi izpolnimo in oddamo. S strankami, ki jim vodimo kadrovsko evidenco, pa smo se že dogovorili za pooblastilo in bomo zanje kadrovske postopke vodili še naprej prek e-VEM portala.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice