e-VROČANJE ODLOČB O ODMERI NUSZ IN DAVKA NA VODNA PLOVILA

e-VROČANJE ODLOČB O ODMERI NUSZ IN DAVKA NA VODNA PLOVILA

Letos bodo pravne osebe (gospodarske družbe, s.p.,…) dobile odločbe o odmeri NUSZ in odločbe o odmeri davka na vodna plovila preko sistema eDavki.

Finančna uprava RS je začela preko portala eDavki pošiljati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za pravne osebe. Od 9. maja 2016 dalje pa bo začela preko portala eDavki pošiljati tudi odločbe o odmeri davka na vodna plovila za pravne osebe. Ker zunanji pooblaščenci (npr. računovodski servisi) zaenkrat nimamo možnosti prevzemanja elektronskih dokumentov za osebno vročitev, Vas naprošamo, da sami prevzamete odločbe preko edavkov. Odločbe lahko prevzamejo zaposleni pri prejemniku, ki imajo digitalno potrdilo in urejena pooblastila za delo s storitvami eVročanja.

eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice