ENOTNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA OSEBNE IN POSLOVNE NAMENE – POSLOVNE KRIVULJE NA VALU 202

ENOTNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA OSEBNE IN POSLOVNE NAMENE – POSLOVNE KRIVULJE NA VALU 202

Do 15.12.2015 so morali imeti samostojni podjetniki za poslovne namene pri ponudniku plačilnih storitev (banki) odprt ločen transakcijski račun. Po tem datumu, ko so v veljavo stopile spremembe Zakona o davčnem postopku, pa ima samostojni podjetnik lahko odprt le en transakcijski račun – skupen za osebne in poslovne namene.

Do sedaj je veljalo, da mora podjetnik, za poslovne namene odpreti ločen transakcijski račun. Pri nekaterih bankah je bilo možno odpreti dodatni osebni račun, ki se je uporabljal za poslovne namene. Banke so tako privabljale nove komitente, saj so stroški vodenja in poslovanja preko osebnega računa nekoliko nižji od stroškov poslovnega računa.

Takšno ravnanje bank ni v nasprotju z davčno zakonodajo, je pa v nasprotju s predpisi, ki določajo, da morajo biti transakcijski računi, ki jih za namen poslovanja odprejo samostojni podjetniki, označeni z oznako »T«, transakcijski računi fizičnih oseb pa z oznako »A«. Bistvena razlika med obema računoma je, da so »poslovni« transakcijski računi z oznako »T« javni in brezplačno dostopni preko spletnega portala AJPES.

Danes lahko samostojni podjetnik uporablja samo en račun. Na tem računu so njihove osebne transakcije (plačilo vrtca, dopusta, nakazila žepnin,…) kot tudi poslovne transakcije (plačilo davkov in prispevkov, dobaviteljem,…). Tako bo samostojni podjetnik, ki je obvezen voditi poslovne knjige v računovodstvo moral dostaviti izpisek iz transakcijskega računa, na katerem bodo razvidni tudi osebni izdatki. Ti izdatki bodo v primeru davčnega inšpekcijskega pregleda na vpogled tudi davčnemu inšpektorju.

Res želite, da imajo tudi drugi vpogled v vaše osebne izdatke?

Povzeli smo prednosti in slabosti, ki jih s seboj prinaša enotni račun.

Prednosti:
– Nižji stroški vodenja računa (na letni ravni znašajo ti prihranki okrog 65 EUR)
– Prenosi med računi niso potrebni

Slabosti:
– Višji stroški računovodskih storitev zaradi knjiženja osebnih prejemkov in izdatkov
– Zmanjšana kredibilnost samostojnega podjetnika v očeh njegovih poslovnih partnerjev (v primeru osebnega računa, ki ni javno objavljen)
– Vpogled drugih v osebne finance samostojnega podjetnika

Če si želite še dodatne informacije v zvezi z enotnim transakcijskim računom, vas vabimo k poslušanju Poslovnih krivulj na programu Vala 202.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice