FURS BO IZVAJAL IZVRŠBE TUDI PRI MAJHNIH ZNESKIH

FURS BO IZVAJAL IZVRŠBE TUDI PRI MAJHNIH ZNESKIH

Furs poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti in se tako izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe. Davčna izvršba se začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan zapadlosti presega 10 €, ali če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 €. Trenutno je 71.713 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Njihov dolg znaša 2.756.521,3 € (povprečno 38,4 €).

Stroške davčne izvršbe je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi. Stroški znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine. V določenih primerih tako lahko ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če se k temu prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka. Takrat lahko postane zadeva za zavezanca zelo neekonomična in draga.

Sorodne objave

Novice