FURS BO POOSTRIL NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V TURISTIČNI NAJEM

FURS BO POOSTRIL NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V TURISTIČNI NAJEM

Finančna uprava RS bo v času turistične sezone poostrila nadzor nad fizičnimi osebami, ki oddajanje nepremičnine v turistični najem. V okviru poostrenih nadzorov bo pozornost namenjena predvsem ustrezni registraciji ter izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Posameznik namreč lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano. V nasprotnem primeru opravlja delo na črno, za kar se šteje tudi oddajanje nepremičnin v turistični najem, kadar posameznik opravlja to dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali drugi zakoni.

Fizične osebe, ki želijo turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalci – fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije
  • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti

Tudi če fizične osebe oddajajo svojo nepremičnino v turistični najem na Hrvaškem, so dolžne dosežene dohodke napovedati tudi v Sloveniji ter opraviti vpis v davčni register.

Za posameznika, ki dela na črno, je predpisana globa od 1.000 EUR do 7.000 EUR. V primeru, če posameznik tudi oglašuje delo na oziroma če oglašuje delo ali dejavnost preden je sklenjena civilnopravna pogodba, se kaznuje z globo od 500 do 2.500 EUR.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice