FURS BO PREVERJAL DAVČNE OBVEZNOSTI NA DAN 9. 4. 2020

FURS BO PREVERJAL DAVČNE OBVEZNOSTI NA DAN 9. 4. 2020

Finančna uprava bo pri preverjanju plačanih davčnih obveznosti za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka, upoštevala stanje na dan 9. 4. 2020. 

Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so tudi poravnane vse davčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve ZIUZEOP, torej na dan 11.4.2020. Ker pa banke in hranilnice v evroobmočju v petek, 10.4.2020, niso izvajale medbančnega plačilnega prometa, bi zavezanci, ki akontacije za marec 2020 niso plačali do četrtka (torej dan prej, kot poteče rok za plačilo), izgubili pravico do mesečnega temeljnega dohodka. Ker Finančna uprava ne želi, da bi zgolj neizvajanje medbančnega plačilnega prometa določene zavezance prikrajšalo za upravičenost do pomoči, bodo na stanje davčnih obveznosti preverjali na dan 9. 4. 2020 (ko rok za plačilo akontacije za marec 2020 še ni potekel).

OPOZARJAMO pa, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato akontacijo za marec 2020 in morebitne druge obveznosti do države plačajte čim prej oziroma pred vložitvijo izjave.

Sorodne objave

Novice