FURS BO PREVERJAL IZDAJANJE RAČUNOV IN DELO NA ČRNO

FURS BO PREVERJAL IZDAJANJE RAČUNOV IN DELO NA ČRNO

Finančna uprava (Furs) je napovedala prisotnost na terenu. Preverjala bo pravilnosti izdajanja računov ter podlage za delo z zaposlenimi.

Z 20. aprilom je bila sproščena prodaja blaga v manjših prodajalnah, različne storitvene dejavnosti, kot so gostinstvo, raznovrstne servisne dejavnosti, storitve na področju dejavnosti higienske nege. Ker je na navedenih področjih Finančna uprava prejela več prijav zaznanih kršitve, se je odločila poostriti nadzor. Pojasnjujejo, da je praksa, kjer na izrecno zahtevo kupcev, zavezanci zavračajo izdajo računa, nesprejemljiva. Prav tako je nesprejemljivo, da delo opravljajo delavci, ki niso ustrezno vključeni v zavarovanje in gre za zaposlovanje na črno.

FURS poudarja, da namen nadzora ni izrekanje glob. Z navedenim obvestilom želijo zavezance preventivno opozoriti, da uredijo podlage za delo z zaposlenimi in uskladijo svoje poslovanje s predpisi, ki določajo izdajo in davčno potrjevanje računov.

Sorodne objave

Novice