FURS BO VROČAL DOKUMENTE LE ŠE PREKO EDAVKOV

FURS BO VROČAL DOKUMENTE LE ŠE PREKO EDAVKOV

Od 2.1.2016 dalje bo FURS začel pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo dokumente pošiljati samo še preko portala eDavki. To bo veljalo tudi za tiste fizične osebe, ki se bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje. V mesecu decembru bodo sporočili seznam dokumentov, ki se bodo že takoj po novem letu vročali zgolj elektronsko. Ostale dokumente, za katere FURS še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, pa bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

V kolikor želite, da vas o prejemu dokumenta preko portala eDavki obvestijo po elektronski pošti, morate FURS-u sporočiti elektronski naslov. To uredite preko portala eDavki z obrazcem prijava/odjava/sprememba podatkov (eVROČANJE.POS).

Za vročanje lahko v eDavkih določite pooblaščenca, ki bo prevzel dokumente. Preko obrazca na eDavkih se lahko določi splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki bodo zavezancu posredovani s strani FURS), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi za posamezno konkretno zadevo. Finančna uprava sicer že razpolaga s podatki o pooblaščencih, vendar ugotavlja, da so neažurni, zato predlaga, da ustreznost pooblastil preverite. Pooblastila lahko preverite v eDavkih, v meniju profila zavezanca v izbiri »Pooblastila« >> »Vročanje«, kjer je na voljo pregled vlog kot pooblastitelj in kot pooblaščenec.

Sorodne objave

Novice