FURS JE POZVAL DAVČNE ZAVEZANCE K PRAVILNI DAVČNI OBRAVNAVI NAKUPOV BLAGA IN STORITEV, KI NISO POVEZANI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

FURS JE POZVAL DAVČNE ZAVEZANCE K PRAVILNI DAVČNI OBRAVNAVI NAKUPOV BLAGA IN STORITEV, KI NISO POVEZANI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

FURS je v obvestilu objavljenem 20.3.2015 pozval vse davčne zavezance, da naj v davčnem obračunu za leto 2014, ustrezno davčno obravnavajo nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z  opravljanjem dejavnosti.  Obveščajo, da so od  izbranih dobaviteljev, ki prodajajo takšne vrste blaga in storitve, ki so pretežno namenjene za zasebne namene (oblačila, obutev, zabavna elektronika, potovanja…), pridobili podatke o opravljenih nakupih v njihovih maloprodajnih enotah po Sloveniji. Podatki se nanašajo na davčne zavezance – pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo, ki so v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 kupovali določene vrste blaga ali storitve, za katere obstaja velika verjetnost, da niso v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Od večjih dobaviteljev so prejeli podatke, ki so jih analizirali in ugotovili, da so poslovni subjekti nabavljali oblačila, obutev, luksuzne izdelke priznanih blagovnih znamk (zlatnina, ure, torbice), turistične aranžmaje in podobno, kar lahko predstavlja neupravičeno zniževanje davčne osnove, neupravičen odbitek DDV-ja ali osnovo za obračun dohodnine.

Davčnim zavezancem predlagajo, da morebitne nakupe še pred oddajo obračunov in napovedi za leto 2014 ustrezno davčno obravnavajo. Zavezancem, ki so v preteklih letih kupovali blago in storitve za neposlovne namene in pri tem ravnali v nasprotju z veljavno zakonodajo (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ZDDV) pa predlagamo, da vložijo samoprijavo, ki je možna le do začetka davčno inšpekcijskega nadzora.

Sorodne objave

Novice