FURS JE SPREMENIL STALIŠČE GLEDE DAVČNE OBRAVNAVE OPROŠČENIH PRISPEVKOV PRI NORMIRANCIH ZA LETO 2020

FURS JE SPREMENIL STALIŠČE GLEDE DAVČNE OBRAVNAVE OPROŠČENIH PRISPEVKOV PRI NORMIRANCIH ZA LETO 2020

Finančna uprava RS je v petek 7.5.2021 objavila spremenjeno stališče glede davčne obravnave oproščenih prispevkov pri normirancih za leto 2020. Po novem se v davčnih obračunih za leto 2020 oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. Ker so davčni obračuni za leto 2020 že oddani, morajo normiranci oddati popravke obračunov, da bodo plačali nižji davek.

Finančna uprava RS je aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila stališče, da se oproščeni prispevki, plačani s strani države, pri normirancih ne izvzamejo iz davčnega obračuna. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo-normirance, ki jim prispevke plačuje država (na primer samozaposleni v kulturi) kot tudi na ostale podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi protikorona ukrepov za obdobje marec-maj 2020 oproščeni prispevki za socialno varnost.

V petek so objavili novo stališče in sicer da omenjeno stališče NE VELJA za odmerno leto 2020, kar pomeni, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. Ker so  davčni obračuni že oddani, se mora oddati popravek obračuna (predlagajo vložitev dokumenta »P« oziroma »Z«).  V tem popravku se oproščeni prispevki izvzamejo iz prihodkov v točki 2.6 obračuna davka (DDD-DDD). FURS pojasnjuje, da je oddaja popravka obračuna davka prostovoljna.

Sorodne objave

Novice