FURS NAPOVEDUJE POOSTREN NADZOR ODDAJANJA REK OBRAZCEV

FURS NAPOVEDUJE POOSTREN NADZOR ODDAJANJA REK OBRAZCEV

Finančna uprava bo v drugi polovici septembra izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (REK obrazcev) in tako za njih ne plačujejo prispevkov.  Za poostren nadzor nad REK obrazci so se finančni inšpektorji odločili, ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem vsakega posameznika.

Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke. Delodajalcem grozi visoka finančna globa ali celo zaporna kazen do treh let.

Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da plače dejansko niso bile izplačane in obveznost predložitve REK obrazca ni nastala, bo FURS informacijo o neizplačilu plač posredoval Inšpektoratu za delo. Le-ta je namreč pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki ne izplačajo plače svojim zaposlenim in s tem kršijo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Zaposleni lahko vedno preverijo, ali imajo obračunane in plačane prispevke za socialno varnost. To lahko storijo preko portala edavki, za kar potrebujejo digitalno potrdilo ali pa pooblastijo nekoga, ki ima digitalno potrdilo, oziroma pri pristojnem finančnem uradu z oddajo vloge za izpis podatkov o plačnih prispevkih .

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice