FURS PO NOVEM PRISTOJEN ZA SANKCIONIRANJE ZARADI NEIZPLAČILA PLAČ

FURS PO NOVEM PRISTOJEN ZA SANKCIONIRANJE ZARADI NEIZPLAČILA PLAČ

Z letom 2018 je FURS pristojen, da v okviru inšpekcijskega nadzora uvede prekršek zaradi neizplačila plač.

Delodajalce, ki ne izplačujejo plač do 18. v mesecu za pretekli mesec, bo FURS sankcioniral. Globa za storjeni prekršek znaša od 450 EUR do 20.000 EUR za delodajalca (odvisno od statusa in velikosti delodajalca). Z globo od 450 EUR do 2.000 EUR pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

V mesecu februarju bodo uslužbenci FURS (tudi z vključitvijo mobilnih enot) izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili plač. Mobilne enote bodo na terenu preverjale ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Če je delodajalec izplačal plače, ni pa obračunal in plačal prispevkov za socialno varnost, bo FURS zoper njega uvedel postopke v zvezi z določbami Zakona o davčnem postopku.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice