FURS PREDSTAVIL MOŽNOSTI ZA BLAŽITEV POSLEDIC NOVEGA KORONAVIRUSA

FURS PREDSTAVIL MOŽNOSTI ZA BLAŽITEV POSLEDIC NOVEGA KORONAVIRUSA

Finančna uprava RS je predstavila nekaj obstoječih možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo za blažitev posledic širjenja novega koronavirusa. Davčna zakonodaja namreč že sedaj predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti.

Poslovni subjekt, ki ima težave pri plačevanju davkov, ima po obstoječi zakonodaji naslednje možnosti:

  • Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.
  • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila).
  • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov)
  • Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu glede na preteklo obdobje zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta.

Več informacij najdete na spletni strani GOV.SI.

Sorodne objave

Novice