FURS PRENAVLJA EDAVKE

FURS PRENAVLJA EDAVKE

Finančna uprava se je lotila obsežne prenove eDavkov, pri čemer prenova zajema več faz. Od 8. julija dalje so nam na voljo grafično prenovljeni eDavki. Do informacij po novem dostopamo preko nove sheme opisa storitev, kar pomeni, da imamo na enem mestu opis storitve, ki nas nato vodi do oddaje obrazca. Ker razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, opozarjajo na možnost napak in drugih omejitev. Zaradi tega je še vedno dosegljiv tudi star portal na naslovu https://edavki.durs.si/OpenPortal/.

Konec leta planirajo, da bo fizičnim osebam na voljo mobilna aplikacija eDavki. Med številnimi novimi funkcionalnosti bo mobilna aplikacija ponujala tudi personalizirani koledarček, preko katerega bodo zavezanci prejemali obvestila o svojih konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega davka).

V naslednjem letu pa se bo začela tehnična nadgradnja sistema eDavki, pri tem bodo postopoma uveljavili številne poenostavitve, ki bodo zavezancem olajšale uporabo sistema. Med novostmi tako med drugim načrtujejo storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, na podlagi katerega bodo lahko sistem eDavki nemoteno uporabljali vsi davčni zavezanci, ne glede na to kakšen računalnik ali operacijski sistem uporabljajo.

FURS prenavlja tudi svojo spletno stran www.fu.gov.si. Strani prenavljamo postopoma, stran po stran in naj bi jih prenovili predvidoma do oktobra 2018. Prenovljene strani bodo povezane z novimi e-Davki.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice