FURS UKREPA ZOPER UTAJAM DDV PRI PRIDOBITVAH RABLJENIH VOZIL IZ EU

FURS UKREPA ZOPER UTAJAM DDV PRI PRIDOBITVAH RABLJENIH VOZIL IZ EU

Zaradi vse pogostejših utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU bo FURS v primeru suma utaje pred odmero davka na motorna vozila (DMV) zahteval zavarovanje izpolnitve obveznosti za DDV v obliki gotovinskega pologa.

FURS ugotavlja čedalje več nepravilnosti in utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Če je kupec fizična oseba, se od pridobitve rabljenega vozila DDV ne obračuna v Sloveniji temveč praviloma v državi članici EU prodajalca. Kadar pa rabljeno vozilo iz druge države članice EU pridobi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, in je prodajalec uporabil oprostitev plačila DDV, nastane od pridobitve vozila obveznost obračuna DDV v Sloveniji. Zaradi tega se želijo preprodajalci, ki bodo vozila nato prodali fizični osebi, izogniti plačilu DDV v Sloveniji, saj s tem dosežejo nižje prodajne vrednosti vozil in tako pridobijo nepošteno konkurenčno prednost v primerjavi z davčnimi zavezanci, ki poslujejo zakonito. Pri tem uporabljajo različne sheme, pogosto pa tudi s pomočjo ponarejene dokumentacije in slamnatih prodajalcev.

Z namenom preprečiti tovrstne zlorabe, bo FURS poostril nadzor v okviru postopkov odmere DMV. Ti postopki so dolgotrajni, saj pogosto pravilnosti obdavčitve izvedenih transakcij ni mogoče preveriti brez mednarodne izmenjave podatkov. To pa lahko zelo podaljša postopek odmere DMV. Da bodo omogočili odmero DMV pred uvedbo nadzora in s tem tudi registracijo vozila, bodo v primerih, ko se bo na podlagi predložene dokumentacije pojavil sum glede pravilne izpolnitve DDV obveznosti, pred odmero DMV zahtevali zavarovanje izpolnitve DDV obveznosti iz naslova pridobitve rabljenega vozila. Ob predložitvi zavarovanja v obliki gotovinskega pologa, bo DMV odmerjen, s tem pa bo omogočena registracija vozila, kljub temu, da bodo vzporedno še tekli postopki preverjanja morebitne utaje.

Kadar na podlagi predložene dokumentacije ne bo suma na nepravilnosti glede izpolnitve DDV obveznosti, se bo odmera DMV izvedla hitro in brez zahteve za zavarovanje izpolnitve DDV obveznosti.

Sorodne objave

Novice