INŠPEKCIJSKE ODLOČBE BO FURS OD 3. MAJA DALJE VROČAL LE ELEKTRONSKO

INŠPEKCIJSKE ODLOČBE BO FURS OD 3. MAJA DALJE VROČAL LE ELEKTRONSKO

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) postopoma širi nabor dokumentov, ki jih zavezancem vroča elektronsko prek sistema eDavki. Do sedaj je so bili elektronsko vročeni le dokumenti, ki so se izdajali za več zavezancev hkrati in so se v celoti nanašali na posamezno vrsto davka (npr. opomine, obvestila o pobotih, sklepe o izvršbah, odločbe o odmeri NUSZ).

S 3. majem 2017 je FURS začel elektronsko vročati tudi dokumente izdane v postopkih davčnega nadzora in druge dokumente, ki jih v upravnem postopku izdaja individualno in se nanašajo na različne vrste davkov, carin oziroma drugih dajatev. S tem se bistveno povečuje število in raznolikost elektronsko vročenih dokumentov.

e-Vročanje dokumentov poteka prek sistema eDavki za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eDavki. Fizične osebe se v sistem vključijo z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov.

V Računovodski družbi Nucleus plus bomo za vse stranke, ki so nas pooblastile za vročanje dokumentov prek sistema eDavkov spremljali vročene dokumente in jih posredovali odgovorni osebi naročnika. V izogib zastaranju rokov za dopolnitev oziroma ugovor vročenih dokumentov prek sistema eDavki, pa vabimo tudi ostale, da si čim prej uredite pooblastila za sprejemanje elektronsko vročenih dokumentov ali pa pooblastite nas. 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice