INVESTIRAJTE V OPREMO ŠE LETOS

INVESTIRAJTE V OPREMO ŠE LETOS

Ali imate namen v prihodnjih mesecih kupiti računalniško opremo ali proizvajalni stroj? Predlagamo, da to storite še pred novim letom, saj si zaradi tega lahko znižate davek od dobička. Ob nakupu opreme lahko uveljavljate olajšavo za investiranje, če pa je vrednost opreme pod 500 EUR, pa lahko v letu nakupa znižate davčno osnovo in posledično davek za celotno vrednost sredstva.

Z nakupom opreme lahko uveljavljate olajšavo za investiranje. Uveljavljati je možno znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove. Olajšavo lahko uveljavljate za nakup računalniške opreme, strojev, osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, licenc, patentov in blagovnih znamk. Ne morete pa uveljavljati olajšave za nakup nepremičnin, pohištva in pisarniške opreme ter osebnih in tovornih vozil, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem. Če davčne olajšave ne boste mogli v celoti izkoristiti v tekočem davčnem obdobju, ker imate izgubo, lahko olajšavo uveljavljate v naslednjih petih obdobjih po obdobju vlaganja. Olajšava se lahko uveljavlja le v delu, ki je financirana iz sredstev družbe. Ne more se uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Če je vrednost opreme pod 500 EUR, lahko že letos znižate davčno osnovo za celotno vrednost sredstva. Opremo z vrednostjo pod 500 EUR lahko izkažete kot osnovno sredstvo, ki se amortizira, ali pa kot strošek obdobja, ki takoj znižuje poslovni izid. Če ga boste izkazali kot osnovno sredstvo, boste lahko uveljavljali olajšavo za investiranje. Hkrati pa lahko celotna vrednost sredstva že v letu nakupa znižuje davčno osnovo in posledično davek.

Ne čakajte na nakup opreme. Če jo boste kupili še letos, boste znižali davčno osnovo za investicijsko olajšavo, ki znaša 40% vrednosti opreme. Če je vrednost opreme pod 500 eur, pa boste lahko znižali davčno osnovo tudi za celotno vrednost sredstva.

Sorodne objave

Novice