IZJAV ZA TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI NE BOMO VEČ POSREDOVALI FURSU

IZJAV ZA TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI NE BOMO VEČ POSREDOVALI FURSU

Davčnim zavezancem ob nakupu oziroma prodaji, najemu ali leasingu nepremičnine ni potrebno več prek eDavkov oddajati izjav glede obdavčitve transakcij z nepremičninami.

Davčna zavezanca, ki sta se dogovorila za nakup oziroma prodajo, najem ali leasing nepremičnine, ki je oproščena plačila DDV, se lahko dogovorita, da bo prodajalec oziroma najemodajalec za transakcijo, ki bi morala biti oproščene plačila DDV, obračunal DDV po predpisani stopnji. Dogovor je v interesu prodajalca oziroma najemodajalca, saj to vpliva na njegov odbitek DDV. Do dogovora pa lahko pride le, če sta oba zavezanca identificirana za DDV in ima kupec oziroma najemnik pravico do odbitka celotnega DDV.

Do sedaj sta morala oba davčna zavezanca davčnemu organu predložiti vsak svojo izjavo po 45. členu ZDDV-1 v elektronski obliki prek sistema eDavki (obrazec DDV-Iz). Predložiti sta jo morala do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek (prodaja, začetek najema). Da sta bila prepričana, da je tudi nasprotna stranka predložila izjavo, sta se običajno dogovorila, da sta drug drugemu posredovala potrdilo z eDavkov o predloženi izjavi. Iz potrdila je bilo vidno, da je izjava oddana ter tudi da je bila oddana pravočasno. Neoddana ali prepozno oddana izjava ene strani ima namreč lahko velike negativne finančne posledice za prodajalca oziroma najemodajalca.

Po novem pa za transakcije z nepremičninami, za katere bo obdavčljivi dogodek nastal od vključno 1. 12. 2018 dalje, ni treba več predlagati izjav glede obdavčitve transakcij z nepremičninami preko eDavkov. Morata pa davčna zavezanca navedeno izjavo oziroma pisni dogovor o obdavčitvi transakcije z DDV-jem še vedno skleniti. Na zahtevo davčnega organa bosta namreč še vedno morala dokazati obstoj pisnega dogovora o obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičnino, dokazati pa bosta morala tudi da je bil pisni dogovor sklenjen pred opravljeno dobavo.

Zaradi navedene spremembe predlagamo, da izjavo oziroma pisni dogovor sklenete ob podpisu kupoprodajne ali najemne pogodbe. Dogovor o obdavčitvi transakcije z nepremičnino lahko vključite tudi v pogodbo ali pa ga priložite pogodbi.

Sorodne objave

Novice