IZPLAČILO DNEVNICE ZAPOSLENEMU, KI JE IMEL ZAGOTOVLJENO PREHRANO

IZPLAČILO DNEVNICE ZAPOSLENEMU, KI JE IMEL ZAGOTOVLJENO PREHRANO

Povračilo stroškov prehrane na službeni poti se zaposlenemu izplača v obliki dnevnic. Višina dnevnice je odvisna od trajanja službene poti in od zagotovljenih obrokov na službeni poti. Velikost dnevnic določajo kolektivne pogodbe, delodajalec pa lahko višino uredi tudi z internimi akti. Neobdavčeni zneski dnevnic so določeni z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delavnega razmerja. Če znesek dnevnice preseže zneske določene z Uredbo, se od presežka plačajo prispevki za socialno varnost in dohodnina.

Če ima delavec na službeni poti zagotovljeno prehrano, pride ob hkratnem plačilu dnevnice, ki ni ustrezno zmanjšana zaradi zagotovljenih obrokov, do dvakratnega izplačila teh stroškov. Ob hkratnem izplačilu bi bile dnevnice neobdavčene, znesek računov plačan za zagotovljene obroke na službeni poti, pa je boniteta, ki bi se obdavčila skupaj s plačo.

Ker predpisi ne določajo natančno, za koliko se znižajo dnevnice v primeru zagotovljenih obrokov (zajtrka, kosila, večerje), predlagamo, da višino dnevnic uredite v internih aktih ob upoštevanju vseh veljavnih delovnopravnih in davčnih predpisov.

Sorodne objave

Novice