IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI, BOŽIČNICE, 13. PLAČE

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI, BOŽIČNICE, 13. PLAČE

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI, BOŽIČNICE, 13. PLAČE

Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku lahko tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno, saj ti termini niso zakonsko opredeljeni) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, pod pogojem:
  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce), ali
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce).
  • ker je plačilo za poslovno uspešnost del plače, mora biti izplačano v denarju, in ne v delnicah ali bonih, niti se ne smejo ponujati ugodnosti v naravi.
KAJ PA MORATE VEDETI ČE STE PREJEMNIK PKP POMOČI?
Če ste uveljavljali korona pomoč, potem  ne smete izplačati nagrad za poslovno uspešnost vodstvu, sicer boste morali pomoč vračati. Kot so pojasnili na Fursu, je po zakonodaji PKP pomoči treba vračati, če ste prejemali:
  • povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in oprostitev prispevkov za socialno varnost po PKP 1, mesečni temeljni dohodek po PKP 1 in PKP 5, če je prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oz. za leto 2020;
  • subvencijo skrajšanega polnega delovnega časa po PKP 3 in PKP 8, če je od 1. januarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020, 2021 oz. za leto 2020 oz. 2021;
  • povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po PKP 8, če je od 1. februarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 za leto 2021;
  • subvencijo minimalne plače po PKP 8, če je od uveljavitve PKP 8 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 za leto 2021;
  • povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), če je od 1. januarja prišlo do izplačil nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oz. za leto 2021.

 

Sorodne objave

Novice